Reckange-sur-Mess (L) | Sint-Aldegonda

In deze bescheiden, maar uitermate goed klinkende dorpskerk vormt het orgel het optisch zwaartepunt van de achterruimte. De beperkte hoogte van de ruimte vereiste een brede, ondiepe opstelling, Dr. Norbert Thill beschrijft in een recensie deze realisatie als volgt: ...  Het nieuwe Schumacher orgel is belangwekkend omdat hier geprobeerd werd zich los te maken van de stereotype paden, die meestal bewandeld worden bij het ontwerpen van orgelfronten. Het front is samengesteld uit vier duidelijk gescheiden pijpenvelden, die elk bovenaan afgesloten worden met een kroonlijst, die de vorm aanneemt van een krachtig naar boven uitzwaaiende vleugel in tegenbeweging met de pijpmonden. Een bijzondere vermelding verdienen de fraaie sculpturen die deze vleugel partijen versieren: ze bestaan uit alle mogelijke vormen en combinaties van de Gregoriaanse neumennotatie. Eveneens opmerkenswaardig is het idee om de kleureneffecten van het doksaalrondvenster doorheen het orgel te laten schijnen. Dit werd mogelijk gemaakt door de zwelkast te vervaardigen uit ontspiegeld kristalglas. En verder ... De 20 registers tellende dispositie is goed doordacht, want het karaktervolle klankbeeld bevat zowel de nodige begeleidingsregisters voor de liturgie als voldoende registers die voor de vertolking van muziekliteratuur uit verschillende perioden kunnen aangewend worden. Weliswaar is de dispositie klassiek georiënteerd, maar door de aanwezigheid in ieder manuaal van een strijkend register krijgt ook de romantiek een reële kans. Het klassieke prestantenplenum van het hoofdwerk vormt een andere dimensie dan het kleurenpalet van het zwelwerk, waarvan het klankbeeld door schittering en transparantie niets te wensen overlaat.

 

Dispositie

Grand-Orgue I

C – g '''

 

Montre 8'

Bourdon 8'

Salicional 8'

Prestant 4'

Doublette 2'

Founiture IV

Trompette 8' basse/haute

 

Récit II

C – g '''

 

Flûte harmonique 8'

Flûte à cheminée 8'

Viole de Gambe 8'

Flûte octaviante 4'

Dolce 4'

Nazard 2 '

Octavin 2'

Flûte 2' g°

Tierce 1 '

Hautbois 8'

 

Tremblant

 

Pédale

C – f '

 

Soubasse 16'

Flûte ouverte 8'

Basson 16'

 

Récit / Grand-Orgue

Grand-Orgue / Pédale

Récit / Pédale

 

Plaats
Reckange-sur-Mess (L)
Bouwjaar
1995
Orgelbouwer
Guido Schumacher
Dispositie
II – P, 20